YSIT TÖIHIN

Ysit töihin

 

4H auttaa kevään aikana nuoria saamaan kesätyöpaikan vähintään kahdeksi viikoksi tai työllistämään itsensä yrittäjänä. Nuorten työantajina voivat toimia kunnat, yritykset, yhteisöt ja kotitaloudet.

Toiminnassa rakennetaan ja ylläpidetään vuoropuhelua nuorten, paikkakunnan työnantajien ja peruskoulun välillä. Ysit töihin -toiminnassa pyritään parantamaan työnantajien motivaatiota työllistää 9. luokan päättäviä nuoria. Olemalla mukana toiminnassa työnantajien on mahdollista toteuttaa yhteiskuntavastuuta tarjoamalla paikkakunnan nuorille todennäköisesti se ensimmäinen kesätyöpaikka.

Yhdeksäsluokkalaiset ovat mukana toiminnassa lukuvuoden aikana suorittamalla 4H:n toteuttaman Ajokortti työelämään -koulutuksen. Koulutuksessa nuori saa perusteet työn hakemisesta, työelämän pelisäännöistä sekä asiakaspalvelusta.

 

Ysit töihin valtakunnalliseksi toiminnaksi

Vuonna 2021 toiminnassa on mukana 65 4H-yhdistystä 92 kunnan alueella. Yhdeksäsluokkalaisia mukana on yli 16 000.

Kunta, yritykset, yhteisöt ja kotitaloudet palkkaavat nuoren kesätöihin vähintään kahden viikon ajaksi. Palkkauksessa hyödynnetään erilaisia malleja mm. Tutustu työelämään ja tienaa, Kesätyöseteli, TES:n mukainen palkkaus. Nuoren voi tilata töihin myös 4H-yhdistyksen kautta.

 

Toimintamallin toteutuksessa tarjotaan ammattikorkeakouluopiskelijoille räätälöityjä työharjoittelupaikkoja nuorten kouluttamisessa, yritysyhteistyössä sekä nuorten työllistämisen koordinoinnissa.

4H-yhdistykset seuraavat ja tilastoivat yhdeksäsluokkalaisten sijoittumista kesätyöhön ja kokoavat palautetta sekä nuorten että työnantajien kokemuksista.

4H-järjestön Ysit töihin -toimintamalli tiivistetysti:

  • Edistää 9. luokan päättävien nuorten talous-, työelämä- ja yrittäjyysvalmiuksia.
  • Parantaa nuorten valmiuksia saada työtä kouluttamalla, valmentamalla ja tarjoamalla henkilökohtaista tukea vuoden kestävän prosessin avulla. Tässä keskeisiä työvälineitä ovat nuorille tarjotut Ajokortti työelämään -koulutukset (työelämä- ja taloustaidot) sekä 4H-yritys-koulutukset (yrittäjyysvalmiudet).
  • Auttaa nuorta saamaan kesätyöpaikan vähintään kahdeksi viikoksi.
  • Rakentaa ja ylläpitää vuoropuhelua nuorten, paikkakunnan työnantajien sekä peruskoulun välillä.
  • Lisää työnantajien valmiuksia ja parantaa heidän motivaatiotaan työllistää 9. luokan päättäviä.
  • Tuottaa uuden toimintakonseptin ja on kehittämässä nuorten työllistämiseen liittyvää verkostomaista toimintakulttuuria.
  • Vahvistaa yhdenvertaisuutta, yhteisöllisyyttä ja osallisuutta. Kohderyhmänä on koko ikäluokka.
  • Lisää yleistä ymmärrystä liittyen alaikäisten työllistämisen tärkeyteen.

Ysit töihin -toimintaa tukee opetus- ja kulttuuriministeriö.

 

Yhteystietoja

 

9. luokkalaisia työnhaussa avustavat:

 

Hannele Airikka p. 044 2579679

Tero Hattinen p.044 9705711